تاریخچه پاف و پاف چیست

پاف چیست و تاریخچه آن + کاربرد پاف

پاف چیست پاف مبل در واقعیت نوعی از مبل است که جایی برای تکیه دادن در آن وجود نداشته و در بازار غالبا به حالت مربعی و یا این که به صورت گرد موجود هست . به عنوان یک قاعده کلی , معمولاً پاف به گونه‌ای است که پایه‌ها در آن مشخص و معلوم نیس...

ادامه مطلب